Tervetuloa Suomen riskianalyysiseuran kotisivuille

TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

 

Suomen Riskianalyysiseuran (perustettu 1982) toiminta-alueen asiasisällön muodostavat turvallisuus- ja riskianalyysit, riskien arviointi, turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen ja auditoinnit. Toiminnan painopiste on suomalaisessa prosessiteollisuudessa ja sitä tukevassa kone- ja laiteteollisuudessa sekä palvelutuotannossa.

Suomen Riskianalyysiseuran toiminnan tarkoituksena on edistää alan asiantuntijoiden välistä keskustelua toiminta-alueeseen liittyvistä asioista, jotta toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettaisiin.

Seuran ensisijaisena tavoitteena on onnettomuuksien ja muiden menetyksiä aiheuttavien toiminnan häiriöiden estäminen sekä henkilö-, prosessi- ja ympäristöturvallisuuden edistäminen Suomen teollisuudessa lisäämällä tietämystä:

  • onnettomuuksien aiheutumiseen vaikuttavista tekijöistä
  • onnettomuusriskien ennalta selvittämiseen soveltuvista menetelmistä
  • onnettomuusriskien hallintaan käytettävissä olevista keinoista.

 

Edellä mainitun lisäksi tavoitteena on:

  • tuoda toiminta-alueelle asiantuntijanäkemystä lainsäädännön kehittämiseen ja tukea teollisuutta säädösten noudattamisessa
  • seurata ja kehittää toiminta-alueen koulutusta ja asiantuntijapalveluita sekä tietämystä tältä alalta
  • vaikuttaa alan tutkimus- ja kehitystoiminnan suuntaamiseen
  • jakaa tietoa tutkimus- ja kehitystyön tuloksista
  • EU:n lainsäädännön ja direktiivien kehityksen seuranta sekä kansainvälisten hyvien käytäntöjen välittäminen Suomeen ja tiedottaminen
  • levittää tietoa ja osaamista uusista riskialueista (ns. emerging risks) ja teknologian siirron riskien hallinta.