Aikaansaannoksia

  • Seveso-direktiivin ja Suomen lainsäädännön vertailu (1985)
  • Riskianalyyseihin liittyvän täydennyskoulutuksen käynnistäminen (1986 )
  • Selvitys riskianalyyseihin liittyvästä koulutuksesta Suomen Korkeakouluissa ja ehdotus lisäkoulutuksen järjestämisestä (1989)
  • Selvitys suomalaisen Riskianalyysitutkimuksen ja –toiminnan keskeisistä Kehittämistarpeista (1991)
  • Loss Prevention -symposioiden yhteenvetotilaisuuksien järjestäminen
    Suomessa (1983, 1986, 1989, 1992,
    1995, 1998, 2001, 2004 ja 2007).
  • Vuosittain järjestettävä turvallisuuteen ja riskianalyyseihin liittyvä seminaari