Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomen Riskianalyysiseura, info@riskianalyysiseura.fi. Suomen Riskianalyysiseura ei ole rekisteröitynyt
  yhdistys.
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Seuran puheenjohtaja vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Jäsenrekisteriin on
  pääsy vain seuran puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.
 3. Rekisterin nimi
  Suomen Riskianalyysiseuran jäsenrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Käsittelyn tarkoituksena on seuran jäsenluettelon ylläpito ja yhteydenpito jäseniin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja jäsenistä:
  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Henkilön osoitetiedot
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa
  seuran jäseneksi.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenistön henkilötietoja ulkopuolisille.
 8. Tietojen poistaminen
  Tietoja poistetaan jäsenen pyynnöstä tai mikäli henkilöön ei toistuvasti saada yhteyttä sähköpostitse.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jäsenrekisterin tekninen toteutus käyttää aina ajantasaisia
  suojausmenetelmiä.